Welkom

Welkom op mijn website die als tweeledig doel heeft zowel de teksten van mijn preken toegankelijk te maken voor lezer(es)s(en) als bezoekers in de gelegenheid te stellen digitaal een afspraak te maken in verband met een van de verzoeken die vermeld staan onder de rubriek “Aanbod”. Van 2006 tot 2012 studeerde ik theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Het curriculum in Kampen schonk veel aandacht aan de manier waarop theologieën onder invloed van historie en cultuur ontstaan. Die focus zal in veel van mijn preken terugkeren. Mijn preekstijl is exegetisch en postmodern te noemen. Als theoloog kan ik een taal aanbieden die een bijdrage levert aan de emancipatie van individuen en minderheden. Het levend houden, vertolken en vernieuwen van die taal vormt voor mij een belangrijk motief voor het verrichten van predikantstaken.